VIDEO RESUM
WSTC 2021 | SESSIÓ INAUGURAL
SESSIÓ 1: REPTES DE TURISME ESPORTIU DAVANT LA NOVA NORMALITAT I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Objectius de desenvolupament sostenible, Agenda 2030, valors de l’esport. L’impacte del turisme esportiu (desenvolupament social, mediambiental, econòmic). Nova normalitat post-COVID-19.
SESSIÓ 2: EL TURISME ESPORTIU DES DE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA. VOLUM DE MERCAT I POTENCIAL.
Tendències en l’esport i l’activitat física. Des d’esport professional d’elit fins a esport recreacional i amateur..
SESSIÓ 3: INNOVACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME ESPORTIU: ESTADIS, JOCS OLÍMPICS I PARTICIPACIÓ EN MASSA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS.
L’impacte de la COVID-19 en la preparació de seus esportives, viabilitat i llegat després d’esdeveniments massius, titulars de drets i sostenibilitat de les seus esportives i els esdeveniments.
SESSIÓ 4: LES NECESSITATS DEL VISITANT ESPORTIU. LA PERSPECTIVA DE L’ATLETA I L’ENTRENADOR.
Premises per a l'organització reeixida de stages d'entrenament, tornejos i esdeveniments.
SESSIÓ 5: GOVERNANÇA EXITOSA D’UN DESTÍ I ESTRATÈGIES PÚBLIC-PRIVADES DE TURISME ESPORTIU.
Estratègies de governança locals, regionals i nacionals en turisme esportiu en el context de la nova normalitat. Implicació del sector privat.
SESSIÓ 6: LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL TURISME ESPORTIU: NOVES TECNOLOGIES, E-SPORTS I COMUNICACIÓ AL TURISME ESPORTIU
L’impacte de les noves tecnologies en l’esport i a la indústria del turisme, el gaming, les actituds dels participants esportius i el seu consum. Noves tendències.
SESSIÓ 7: ESPORTS A L’AIRE LLIURE. MARC MEDIAMBIENTAL DEL TURISME ESPORTIU
Impacte dels esdeveniments esportius (social, mediambiental, econòmic). Com aprofitar la capacitat dels espais naturals i els entorns urbans per a esdeveniments esportius a l’aire lliure. Canvi climàtic, COVID-19 i esdeveniments esportius en espais oberts.
SESSIÓ 8: NOVES RECERQUES DE TURISME ESPORTIU I PERSPECTIVA GENERAL.
Estadístiques en turisme esportiu, impacte del turisme esportiu (social, mediambiental i econòmic).
Conclusions i clausura